Služby pro investory ve stavebnictví - Inženýring

ORMI INVESTMENT, s.r.o. je malá společnost zabývající se širokým servisem pro investory ve stavebnictví, servisem pro stavebníky, servisem pro stavby a servisem pro rekonstrukce domů a bytů...

Pro záměry našich klientů zajišťujeme kompletní inženýrské služby již od přípravy stavby přes zajištění realizace stavby, stavební dozor, technický dozor investora až po dokončení a kolaudaci stavby. Jednotlivé fáze zajišťujeme vlastními pracovníky nebo spolupracujícími odborníky příslušných profesí.

Našimi zákazníky jsou jak velké společnosti, tak i střední a menší firmy i soukromé osoby. Lokalita Praha a její blízké okolí a střední čechy.

Dle potřeby organizujeme výběrová řízení na výběr dodavatele stavby, výběrová řízení na dodavatele projektové dokumentace atd.

Součástí naší práce je zajištění nebo zadání příslušných studií, průzkumů nebo geodetických zaměření.

  • Kontrola stavby

    Stavební dozor a Technický dozor investora je důležitou součástí při realizaci stavby a rekonstrukci domů a bytů.

    Kvalitní a správně načasovaný dozor na stavbě zajistí, aby stavba postupovala dle schválené projektové dokumentace a dle platných technických norem a dle správných technologických postupů.

  • Jednání s úřady

    Zastupujeme naše klienty při jednání na úřadech - stavební úřad, katastrální úřad, úřady státní samosprávy a ostatní orgány státní správy a státních institucí.

    Zajistíme stavební povolení, územní souhlas, kolaudaci, změnu stavby, změnu stavby před dokončením a projednání jednotlivých fází stavebního řízení na příslušných úřadech.

------------------------------------------------------------------------------------------

Izolace terasy, balkónů a plochých střech

Zvláštní místo v naší činnosti zaujímá pomoc při naplánování správného systému pro izolace a rekonstrukce teras, balkónů a plochých střech. Zajímáme se a sledujeme jenovější trendy v této oblasti. Spolupracujeme s předními výrobci materiálů a systémů z oboru. Na rekonstrukci teras a balkónů se podílíme již od počátku od posouzení stavu, návrhu systému izolace, přes výběr dodavatele materiálu a výběru dodavatele realizace rekonstrukce a následný dozor prací. Výsledkem je pak izolace vysoce převyšující svou kvalitou a trvanlivostí dnes běžné základní a nejčastěji používané systémy.

Pomáháme klientům se orientovat v mnohdy nelehkém bludišti úřadů a právních předpisů.